Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

Αγία Σοφία και οι θυγατέρες της Πίστις, Ελπίς και Αγάπη (17 Σεπτεμβρίου)

Το Συναξάρι των τεσσάρων Αγίων
Η Σοφία και οι κόρες της Πίστις, Ελπίς, Αγάπη. Ρωσική εικόνα του 16ου αιώνα
Eις την Σοφίαν.
Eυφραίνεται νυν ως Δαβίδ ψάλλων λέγει,
Mήτηρ κατ’ ευχάς η Σοφία εν τέκνοις.

Eις την Πίστιν, Eλπίδα και Aγάπην.
Τῇ πρὸς σὲ πίστει Πίστις, Ἐλπίς, Ἀγάπη,
Αἱ τρεῖς, Τριάς, κλίνουσιν αὐχένας ξίφει.

Ἑβδομάτῃ δεκάτῃ Ἀγάπην τάμον, Ἐλπίδα, Πίστιν.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αβαγνον