Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

Ιωάννης Ιουστινιάνης

Βαριά τραυματισμένος απεβίωσε ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ το 1453, ο υπερασπιστής της Κωνσταντινούπολης κατά την Άλωση, ο πρωτοστράτωρ της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και επικεφαλής του ενόπλου τμήματος των 700 Γενουατών.  
«Ἐνθάδε κεῖται Ἰωάννης Ἰουστινιάνης, ἀνὴρ περικλεὴς καὶ πατρίκιος Γενουήσιος ἐκ τῶν Μαονέων τῆς Χίου, ὅστις κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τοῦ βασιλέως τῶν Τούρκων Μωάμεθ ἐναντίον τῆς Κωνσταντινουπόλεως, μεγαλοψύχως ἡγεμονεύων παρά τῷ γαληνοτάτῳ Κωνσταντίνῳ, τελευταίῳ τῶν ἀνατολικῶν Χριστιανῶν αὐτοκρατόρει, θανασίμως πληγωθείς ἀπέθανε». 
(από το επίγραμμα στον τάφο του, στον ναό του αγίου Δομίνικου στη Χίο)
Ο Ιωάννης Λόγγος Ιουστινιάνης (Giovanni Giustiniani Longo, 14181 Ιουνίου 1453) ήταν Γενουάτης στρατιωτικός, μέλος μίας από τις σημαντικότερες οικογένειες της Γένοβας, και πρωτοστράτωρ της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ήταν ένας από τους υπερασπιστές της Κωνσταντινούπολης κατά την Άλωση από τους Οθωμανούς το 1453, ως επικεφαλής ενόπλου τμήματος 700 Γενουατών.

Με προσωπική του πρωτοβουλία χρηματοδότησε και οργάνωσε στρατιωτική αποστολή επικεφαλής 700 ένοπλων συμπατριωτών του, προς ενίσχυση της άμυνας της Κωνσταντινούπολης. Όταν έφτασε στην βασιλεύουσα ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος του ανέθεσε την άμυνα της πόλης. Ο Ιουστινιάνης με την προσωπικότητά του έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στις διαμάχες μεταξύ των στρατιωτών, ιδιαίτερα μεταξύ Βενετών και Γενουατών. Οργάνωσε κατά αποφασιστικό τρόπο την άμυνα, με αποτέλεσμα να αποκρουστούν οι συνδυασμένες επελάσεις των Οθωμανών, παρ' όλη την συντριπτική αριθμητική υπεροχή τους.

Στις 29 Μαΐου 1453, και ενώ ο Οθωμανός σουλτάνος Μωάμεθ Β΄ εξαπέλυσε την τελική επίθεση, ο Ιουστινιάνης τραυματίστηκε σοβαρά από βλήμα οθωμανικού πυροβολικού. Κατά άλλους αναφέρεται ότι το τραύμα προήλθε από βέλος. Ποιο ακριβώς σημείο του σώματός του χτυπήθηκε δεν είναι σίγουρο και οι πηγές παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές. Μετά τον τραυματισμό του αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τις συγκρούσεις, κάτι που έριξε κατακόρυφα την ψυχολογία και αποφασιστικότητα των πολιορκημένων.

Στην επικείμενη επίθεση, ο Μωάμεθ Β΄ διέταξε πλήρη έφοδο, βλέποντας την αποχώρηση του Ιουστινιάνη ως μεγάλη ευκαιρία που έπρεπε να εκμεταλλευθεί.

Ο ίδιος ο Ιουστινιάνης, μαζί με τους άντρες του, κατάφεραν να διαφύγουν με πλοία προς τη Χίο, όμως βαριά τραυματισμένος πέθανε την 1η Ιουνίου 1453. Ο τάφος του διασώζεται ακόμη στη Χίο, όμως το λατινικό επίγραμμά του, που ήταν άλλοτε στην εκκλησία του Αγίου Δομινίκου, έχει κατά τα φαινόμενα εξαφανιστεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αβαγνον