Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

Μνήμη της Γ΄ αγίας Οικουμενικής Συνόδου στην Έφεσο Μικράς Ασίας το 431 μ.Χ. (9 Σεπτεμβρίου)

Ἄνθρωπον ἁπλοῦν οὐ Θεάνθρωπον Λόγον,
Ὁ Nεστόριος Xριστὸν ἐρρέτω λέγων.
***
Θείῳ Πνεύματι, ἐν τῇ Ἐφέσῳ, συνεκρότησαν, Σύνοδον Τρίτην, οἱ θεοφόροι Πατέρες καὶ ἅγιοι, καὶ Νεστορίου ἑλόντες τὴν αἵρεσιν, τὴν Θεοτόκον σαφῶς ἀνεκήρυξαν· οὓς ὑμνήσωμεν, συμφώνοις ᾠδαῖς καὶ ᾄσμασι, δοξάζοντες Χριστὸν τὸν πολυέλεον.


Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σύνοδος της Εφέσου δεν διατύπωσε κανόνες. Από τα πρακτικά και δύο επιστολές της, όμως, σχηματίστηκαν συνολικά εννέα κανόνες, οι οποίοι περιελήφθηκαν στις κανονικές συλλογές της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο 8ος κανόνας, που αφορά ιδιαιτέρως στην Εκκλησία της Κύπρου, σχηματίστηκε από τα πρακτικά της 7ης Συνεδρίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αβαγνον