Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Η Μακεδονία των κλασσικών και ελληνιστικών χρόνων

Παράλληλα με την Αθήνα και τη Σπάρτη, η Μακεδονία υπήρξε το ελληνικό κράτος που προκαλούσε και εξακολουθεί να προκαλεί ιστορικό αλλά και γ...

Σας καλωσορίζω στο Άβαγνον

Σας καλωσορίζω στο Άβαγνον

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος και Χριστοφόρος (20 Δεκεμβρίου)

"Πῶς οὖν ἐφανερώθη τοῖς αἰῶσιν; ἀστήρ ἐν οὐρανῷ ἔλαμψεν ὑπέρ πάντας τούς ἀστέρας ..." 

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤ’ ΕΞΟΧΗΝ ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Όπως και οι άλλοι Αποστολικοί Πατέρες, ο άγιος Ιγνάτιος δεν παρουσιάζει μία θεολογία της υπερβατικής υπάρξεως του Θεού, αλλά αναφέρεται σ’ Αυτόν πάντα στο μέτρο και στα πλαίσια του αποκαλυπτικού Του έργου. 


Σ’ ένα μοναδικό χωρίο, ο Ιγνάτιος σημειώνει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι «Υἱός» και «Λόγος» του Θεού, «ἀπό σιγῆς προελθών, ὅς κατά πάντα εὐηρέστησε τῷ πέμψαντι αὐτόν».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αβαγνον