Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος και Χριστοφόρος (20 Δεκεμβρίου)

"Πῶς οὖν ἐφανερώθη τοῖς αἰῶσιν; ἀστήρ ἐν οὐρανῷ ἔλαμψεν ὑπέρ πάντας τούς ἀστέρας ..." 

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤ’ ΕΞΟΧΗΝ ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Όπως και οι άλλοι Αποστολικοί Πατέρες, ο άγιος Ιγνάτιος δεν παρουσιάζει μία θεολογία της υπερβατικής υπάρξεως του Θεού, αλλά αναφέρεται σ’ Αυτόν πάντα στο μέτρο και στα πλαίσια του αποκαλυπτικού Του έργου. 


Σ’ ένα μοναδικό χωρίο, ο Ιγνάτιος σημειώνει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι «Υἱός» και «Λόγος» του Θεού, «ἀπό σιγῆς προελθών, ὅς κατά πάντα εὐηρέστησε τῷ πέμψαντι αὐτόν».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αβαγνον