Κυριακή, 14 Αυγούστου 2016

Η Κοίμηση της Θεοτόκου στην Ορθόδοξη Θεολογία και στα δύο δόγματα της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας

Στην Ορθόδοξη παράδοση η Παναγία τιμάται διότι έτεκε σεσαρκωμένον Θεόν και όχι επειδή είχε ιδιαίτερο προνόμιο, εξαιρούμενη από την κοινή μοίρα των ανθρώπων. Δεν τίθεται εκτός της ανθρωπότητας, αλλά διακονεί στο «μόνον καινόν ὑπό τόν ἥλιον μυστήριον», ευρίσκεται μέσα στην ιστορία του πεπτωκότος ανθρώπου που αναμένει την σωτηρία του.
Η Κοίμηση της Θεοτόκου (λεπτομέρεια)
ΠΗΓΗ: https://maryeliopoulou.wordpress.com/
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
Βλ. Ορθόδοξη Θεολογία και τα δύο Δόγματα Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας (δόγμα άσπιλης σύλληψης και δόγμα ενσώματης μετάστασης) ΕΔΩ

Η εκλογή της δεν έχει ηθική σημασία αλλά κατεξοχήν οντολογική, είναι το έργο του Θεού διαμέσου της Παρθένου Μαρίας. Ο ίδιος ο Λόγος χρίοντας την ανθρωπότητα είναι ταυτόχρονα και ο χριόμενος. Γι’ αυτό η Παναγία γίνεται Θεοτόκος και λαμβάνει την πιό υψηλή θέση μεταξύ των κτιστών όντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αβαγνον